Đầu kéo cắt cành cây trên cao,tỉa cây cảnh,hái hoa quả -màu đen

Giá: 93.000
Thị trường: 320.000
Tiết kiệm: 227.000 (71%)