Bưởi da xanh loại 2

Giá: 60
Thị trường: 65
Tiết kiệm: 5 (8%)

Hàng ngon, ngọt, sản phẩm chất lượng đồng đều, chiếm nhiều nhất.

Trọng lượng từ 1,4 đến 2kg
Hàng ngon, ngọt
Vỏ xanh, mỏng;
Tép bưởi to, màu hồng,
Múi rất nhiều nước
Thơm khắc biệt.