Kéo cắt cành cây trên cao có cưa cành đi kèm dài 2.5 mét loại giật dây (màu đỏ)