Bưởi da xanh loại 3

Giá: 40.000
Thị trường: 45.000
Tiết kiệm: 5.000 (11%)