Lưu trữ thẻ: sâu hại bưởi

Cây bưởi bị sun đọt: Nguyên nhân và cách chữa trị

Bệnh xoăn đọt non có thể do một số loại côn trùng như bọ trĩ, ...