Các điều khoản và điều kiện

Thỏa thuận giữa người dùng và https://buoikhanhvinh.com

Dưới đây là các Điều khoản và Điều kiện để sử dụng buoikhanhvinh.com. Xin vui lòng đọc những điều này một cách cẩn thận. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào trong các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi sau đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau – buoikhanhvinh @ gmail.com

Bằng cách truy cập nội dung của buoikhanhvinh.com (sau đây gọi là trang web), bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây và cũng chấp nhận Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi . Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web và rời đi ngay lập tức. 

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, làm hỏng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web. 

Bạn đồng ý không làm tổn hại đến bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào bạn có thể tin là tồn tại trên trang web hoặc máy chủ nơi nó được lưu trữ. 

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.

Nội dung liên quan đến bản quyền

bươikhanhvinh.com sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với nội dung của chúng tôi nhưng không tuyên bố là chúng tôi có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài được trích dẫn và tôn trọng quyền tác giả bằng cách ghi rõ nguồn phía bên dưới của bài viết (nếu có). Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các tác giả được nhắc tới.
Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những thông tin được trích dẫn. Người đọc là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác hoặc phân phối lại các thông tin đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 

Mặc dù chúng tôi cố gắng hoàn toàn chính xác trong thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi và cố gắng cập nhật thông tin đó trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể hơi lỗi thời. buoikhanhvinh.com có ​​quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc chỉnh sửa nào đối với thông tin bạn tìm thấy trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. 

Các hướng dẫn, đánh giá mà chúng tôi đưa ra chỉ là ý kiến cá nhân không mang tính chất khuyến nghị áp dụng trực tiếp, bắt buộc sử dụng… người sử dụng bằng ý chí của mình tuân thủ quy định này và cân nhắc, xem xét áp dụng các hướng dẫn, kỹ thuật đó hay không

Hoạt động của buoikhanhvinh.com tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của nhà nước, không xâm phạm và đe dọa xâm phạm các quy định của pháp luật liên quan đến sự ổn định, an toàn trên internet. Chúng tôi được quyền miễn trừ các trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc người sử dụng buoikhanhvinh.com để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các nguyên tắc được pháp luật bảo vệ, đe dọa hoặc gây đe dọa hoạt động an toàn của cộng đồng internet.

Thu thập thông tin

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam. Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng 

Chúng tôi có quyền thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề cập ở trên.