Lưu trữ thẻ: trị bệnh thán thư hại bưởi

Cách chăm sóc bưởi da xanh trong mùa mưa – Bài viết từ chuyên gia nông nghiệp

Trong mùa mưa cây bưởi dễ bị một số bệnh như vàng lá thối rễ. ...

Nhận biết và phòng trị bệnh thán thư hại bưởi

Bệnh thán thư hại bưởi không phổ biến nhưng vẫn có thể gây thiệt hại ...

2 Các bình luận