Bưởi Da Xanh Vụ Tết 2023: Bón Phân Đúng Cách để Tạo Mầm Hoa

Bưởi Da Xanh Vụ Tết 2023: Bón Phân Đúng Cách để Tạo Mầm Hoa

Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh nông nghiệp chân tâm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật bón phân để tạo mầm hoa cho cây bưởi da xanh trong vụ Tết 2023-2024.

Bưởi Da Xanh Vụ Tết 2023: Bón Phân Đúng Cách để Tạo Mầm Hoa
Bưởi Da Xanh Vụ Tết 2023: Bón Phân Đúng Cách để Tạo Mầm Hoa

Bón Phân Đúng Thời Gian

Đối với cây bưởi tơ, chúng ta cần bón phân để tạo mầm hoa vào ngày 7 tháng 4 năm 2023 (dương lịch) hoặc ngày 17 tháng 2 âm lịch. Đối với cây bưởi kinh doanh, chúng ta nên bón vào ngày 17 tháng 4 năm 2003 (dương lịch) hoặc ngày 27 tháng 2 âm lịch.

Bón Phân Đúng Loại

Cây bưởi da xanh không mang cái truyền cần bón hai loại phân chính là lân nung chảy và lân Super. Lân nung chảy chứa khoảng 13-16% lân hữu hiệu (B2O5) và tăng pH đất, phù hợp với đất chua. Lân nung chảy không tan trong nước và chỉ tan trong axit của rễ cây, tác dụng chậm và kéo dài trong quá trình cây ra hoa và đậu quả.

Lân Super chứa 14-20% lân hữu hiệu (P2O5) và có tác dụng giúp cây bưởi nuôi trái dễ hơn. Lân Super tan trong nước và cây trồng có thể hấp thu ngay.

Kali Clorua – Bổ Sung Kali

Đối với cây bưởi da xanh, chúng ta có thể sử dụng Kali Clorua để bổ sung kali. Kali Clorua có tác dụng giúp cây mỏng và ngọt trái, hỗ trợ quá trình làm già lá và phân hóa mầm hoa tốt hơn. Liều lượng bón Kali Clorua tùy thuộc vào số lượng trái trên cây.

Bón Phân Đúng Liều Lượng

Liều lượng phân bón cũng tùy thuộc vào số lượng trái trên cây. Nếu cây có khoảng 50 trái, chúng ta có thể bón khoảng 300-500g phân lân và 0.3-0.5kg Kali. Liều lượng này cần được điều chỉnh cho phù hợp với từng cây cụ thể.

Quy Trình Phun để Tạo Mầm Hoa

Quy trình phun phân để tạo mầm hoa cho cây bưởi da xanh mang cái truyền khác so với cây không mang cái truyền. Đối với cây mang cái truyền, chúng ta không nên sử dụng mật kp nhiều hay loại tạo mầm mạnh. Thay vào đó, chúng ta nên sử dụng NPK ba số cân bằng cộng với Kali đơn. Phân bón này sẽ giúp cây nuôi trái trên cây và tạo mầm hoa tốt hơn.

Hy vọng rằng những kiến thức trong video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về kỹ thuật làm bông cây bưởi da xanh vụ Tết 2023-2024. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn chi tiết hơn về kỹ thuật này.

có thể bạn quan tâm